4 Żywioły Falenty - Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy

4 Żywioły Falenty Ośrodek Konferencyjno-Szkoleniowy | Al. Hrabska 4 | 05-090 Raszyn-Falenty | tel.+48 22 723 15 24 | hotel@4zywiolyfalenty.pl realizacja: Jazz&Orco Studio

Komunikat dotyczący danych osobowych

W dniu 27 listopada 2018 roku doszło do ataku hackerskiego na serwer pocztowy hotelu 4 Żywioły Falenty.

W związku z tym wydarzeniem mogło dojść do niekontrolowanego przez pracowników hotelu 4 Żywioły Falenty wysyłania maili z załącznikiem zawierającym fakturę rozliczeniową. Przypominamy, że wysyłanie mailem faktur za usługi do naszych Klientów przez pracowników hotelu 4 Żywioły Falenty możliwe jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu z Klientem lub po podpisaniu umowy, która do tego upoważnia.

W przypadku, gdyby otrzymali Państwo wiadomość e-mail mogący sugerować, że zawiera nieznane załączniki prosimy go nie otwierać, gdyż mogą stanowić zagrożenie dla danych przechowywanych na Państwa urządzeniach. Sugerujemy również przeskanowanie swoich urządzeń oprogramowaniem antywirusowym jeśli podejrzany załącznik został przez Państwa uruchomiony. W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości prosimy o kontakt pod adresem mailowym a.pakula@4zywiolyfalenty.pl.

Jednocześnie pragniemy zawiadomić Państwa, że ze strony hotelu 4 Żywioły Falenty podjęliśmy natychmiastowe działania naprawcze w związku z zaistniałym atakiem na nasze serwery. Przede wszystkim zostały zmienione hasła dostępu do serwera pocztowego. Ponadto zostały wprowadzone dodatkowe procedury wyjaśniające powód tego naruszenia a pracownicy zostali uczuleni na konieczność niezwłocznego reagowania w przypadku pojawiania się jakichkolwiek symptomów lub podejrzeń nieprawidłowego działania kanałów łączności. Dodatkowo dokonany został przegląd i wprowadzono zmiany w polityce bezpieczeństwa dot. ochrony danych osobowych. Podjęto także decyzję o zleceniu przeprowadzenia audytu wykorzystywanej infrastruktury i zasobów teleinformatycznych.